Emsal Değer

(Value of equal, precedent value) Ger­çek değeri bilinmeyen veya doğru ola­rak tespit edilemeyen bir malın sa­tılması durumunda fiyat, benzerleri dikkate alınarak üç şekilde değerlendi­rilir. Bunlar takdir, maliyet ve ortalama değer yöntemleridir.