Emtia Karşılığı Krediler

(Commodity loans, merchandize advance) Ticari nitelikteki tarımsal ürün, sanayi ham maddesi ve işlenmiş malla­rın güvence gösterilmesi karşılığında açılan kredidir.