En İyi Kaynak Dağılımı

(Optimum resource allocation) 1- Üre­tim olanakları eğrisi üzerinde kalma koşuluyla kıt kaynakların, bireylerin ihtiyaçlarını en yüksek düzey de karşı­layacak biçimde etkin kullanılmasıdır. 2- Serbest ticaret ortamında ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüklere sahip ol­dukları alanda uzmanlaşmaları sonucu ortaya çıkan kaynak dağılımını tanım­layan bir terimdir.