Endüstriyel Tasarım

(Industrial design) Tasarım, belirli sa­yıdaki parçanın belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmesidir. Tasarım denince insanların duyuları ile algılanan renk, doku, şekil ve benzeri niteliklerin oluşturduğu bütünlük anla­şılır. Tasarımlarda bir ürüne insanların işine yarayan niteliklerin kazandırıl­ması yanında estetik unsurlara da ge­reken önem verilmelidir. Endüstriyel tasarımda kullanıcı kitlenin tercihleri esas alınmalıdır. Üretici firmalar ise ürünün benzer ürünlerden farklı olma­sını ve maliyetinin üstünde bir fiyatla alıcı bulmasını amaçlar.