Enflasyon Beklentileri

(Inflation expectations) Ekonomik bi­rimlerin henüz gerçekleşmemiş enflas­yona ilişkin öngörülerini ifade etmek­tedir. Enflasyon beklentilerinin ölçümü için, çeşitli piyasa araçlarından türeti­len endeksler veya TCMB’nin yayımla­makta olduğu Beklenti Anketi gibi an­ketler kullanılabilmektedir.