Enflasyon Sarmalı

(Inflation spiral) Fiyatlar genel düzeyi­nin bir kez yükselmeye başlamasından sonra, ekonomin farklı kesimleri enf­lasyon artışının olumsuz etkilerinden kurtulmak için belirli tutum ve davra­nışlar içine girebilir. Bunların sonu­cunda maliyetlerde yeni artışlar ortaya çıkar. Maliyetler fiyatları yükseltir ve önlem alınmazsa bu döngü uzun süre devam eder. İktisadi karar birimleri­nin beklentileri de değişince enflasyon kendi kendini büyüterek yükselir. Bu olgu enflasyon helezonu veya spirali diye de adlandırılır.