Enflasyon Vergisi

(Inflation tax) 1- Enflasyon nedeniyle halkın elindeki para stoklarının reel de­ğerinin azalması ile devletin ekonomi­deki toplam finansal net yükümlülük­lerinin değerinin düşmesidir. Bilinen anlamdaki bir vergiyi ifade etmeyen bu terim, halkın satın alma gücündeki azalmayı dolaylı olarak tanımlamak­tadır. 2- Fiyatlar genel düzeyindeki yükselmenin mal, hizmet ve faktör fi­yatlarını artırmasıyla devletin vergi ge­lirlerinde ortaya çıkan nominal artıştır.