Enflasyon Yaratmayan İşsizlik Oranı

(Non-accelerating inflation rate of unemployment: NAIRU) İşsizlik oranı, doğal işsizlik oranı düzeyinde iken enf­lasyonun değişme eğiliminde olmaması­nı tanımlayan bir terimdir. 70’li yıllarda enflasyon ile işsizliğin bir arada görül­mesinden sonra geliştirilmiştir. Uzun dö­nemdeki işsizlik oranı olarak kabul edilen “doğal işsizlik oranı” dönemlere ve ülke­ye göre değişebilir. Bu nedenle NAIRU’yu hesaplamak kolay değildir. Bazı iktisat­çılar doğal işsizlik oranını, tam istihdam düzeyi olarak tanımlamaktadır.