Engel Fonksiyonu

(Engel’s function) Talebi belirleyen di­ğer unsurlar sabitken tüketicinin bir mala olan talebi ile geliri arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyondur. Gelir düzeyi o dönem yapacağı toplam harca­mayı ifade etmektedir.