Engel Yasası

(Engel’s law) Talebi belirleyen diğer unsurlar veri iken tüketicinin geliri art­tığında tüketim harcamalarının dağılı­mını inceleyen Ernest Engel aşağıdaki tespitleri yapmıştır:

  • Gelir arttıkça gıda harcamalarının aile bütçeleri içindeki payı küçülmektedir.
  • Gelir düzeyi değişse de giyim harca­malarının aile bütçesi içindeki payı küçük değişmeler dışında istikrarlı bir seyir izlemektedir.
  • Konut, ısınma ve aydınlatma harca­maları gelir değişikliklerine paralel ge­lişmeler kaydetmektedir.
  • Gelir arttıkça temel harcama kalem­leri dışında kalan diğer harcamaların payı artmaktadır.