Entegre Üretim

(Integrated production) Hammaddenin her işlenme aşamasının ve tüm üretim sürecinin aynı işyerinde yapılmasını ta­nımlayan bir terimdir. Örneğin tekstil konusundaki entegre tesislerde pamu­ğun çırçırlanması, eğrilip iplik haline ge­tirilmesi, boyanması ve dokunması aynı tüzel kişiliğin işyerlerinde yapılır.

Demir çelik tesislerinde ise fabrika ma­den cevherini demir çelik haline dönüş­türür. Ark ocaklarında hurdadan demir ve çelik üretilir. Entegre tesisle diğer tesis türleri arasındaki seçim maliye­te göre yapılır. Küreselleşme dönemi öncesinde entegre tesisler maliyetin düşük tutulmasını sağlamaktaydı. Mal­ların ülkeler arasında serbest dolaşı­mı döneminde büyük şirketler, ihtiyaç duydukları parçaları ve diğer girdileri, kalite standartlarını tutturmak şartı ile en düşük fiyatla satışa sunan yan sanayi kuruluşundan almaya başladı. Fiyat ve kalite uygun olduğunda ülke dışından da tedarik eğilimi güçlendi. Lojistikteki gelişmeler de bu eğilimi destekledi. Bu süreç entegre tesisleri gözden düşürdü.