Entelektüel Sermaye

(Intellectual capital) Bir örgütün bir bütün olarak sahip olduğu bilgi stoku ve temel yetenekler düzeyi ile çalışanların zihinlerindeki bilgi ve deneyimlerin toplamıdır. Maddi olmayan bu değer bilançoda gösterilemez. Ancak hizmet işletmelerinde işletmenin piyasa de­ğeri ile defter değeri arasındaki farkın entelektüel sermayeden kaynaklandığı kabul edilir.