Envanter

(Inventory) Terimin geniş anlamı bir işletmenin belirli bir tarihteki varlık­ları ve borçlarının sayılması ve değer­lendirilmesini sonucunda elde edilen kesin miktar ve tutarların ayrıntılı olarak tespit edilmesidir. Dar anlamda ise yalnız mal stokunun veya ürünlerin fiziki sayımını ifade eder. Fiziki sayım yönteminde belirli bir mal için dönem başı envanterinin dönem içindeki mal girişi ile toplamının, dönem içindeki mal çıkışı ile dönem sonu envanterinin toplamına eşit olması gerekir.