Ergonomi

(Ergonomics) İlk kez 1949 yılında İn­giltere’de K.F.M. Murrell tarafından “ergonomics” adıyla tanıtılan bu bi­lim dalı, endüstri mühendisliğinin bir alt bölümü olarak gelişimini sürdür­müştür. “İşbilim” diye de tanımlanan bu yeni bilim dalı, insan-iş ilişkilerini bilimsel olarak inceler. Konu olarak insanların kullandıkları ekipmanları, içinde çalıştıkları çevreyi ve bir bütün olarak iş sistemini kapsamaktadır. Er­gonominin metot ve verileri için ana­tomi, fizyoloji, psikoloji ve mühendislik disiplinlerinden yararlanmaktadır.