Erişilebilirlik

(Accessibility) Tüketicilerin pazara su­nulan mal ve hizmetlere erişebilme dü­zeylerini tanımlayan bir terimdir.