Eş Eğim Doğrusu

(Isocline) Farklı eş ürün eğrileri üze­rinde faktörler arasındaki marjinal tek­nik ikame oranının veya eğimin sabit kaldığı noktaların geometrik yeri ve ge­nişleme yolu eğrisinin doğru biçiminde olduğu durumdur.