Eş Ürün Analizi

(Isoquants analysis) Üretici denge­sinin nasıl belirlendiğini gösteren bu analiz aracı sabit bir üretim miktarını meydana getiren iki üretim faktörünün çeşitli bileşimlerini ortaya koyar. Fir­manın üretim fonksiyonu O = f (L,K) olarak yazıldığında O üretim miktarını, L emek, K sermaye miktarlarını göste­rir.