Eşel Mobil Sistemi

(Sliding scale system) Sabit gelirlile­rin satın alma güçlerinin enflasyon yü­zünden azalmasını önlemek için, maaş ve ücretlerin gerçekleşen enflasyon oranı kadar arttırılması esasına dayalı sistemdir. Bu sistem sabit gelirlilerin satın alma gücünü hep aynı düzeyde tuttuğu için eleştirilmektedir. Sistem yalnız enflasyona endekslenirse işçiler ve emekliler milli gelirin büyümesin­den pay alamaz. Bu sakıncayı gidermek için sisteme refah payı veya verimlilik payı gibi eklemeler yapılmaktadır.