Eşit Ücret İlkesi

(Principle of equal wages) Aynı işi ya­pan işçilerin, cinsiyet ve işkolu ayrımı olmaksızın eşit ücret almaları gerek­tiğini vurgulayan ilkedir. "Eşit işe eşit ücret” ilkesi özellikle aynı işi yaptığı için daha düşük ücret alan kadın işçi­ler açısından önem taşımaktadır.