Eskime

(Obsolescence) Fiziki yıpranma veya aşınmaya bağlı olmaksızın bir malın öm­rünün iktisadi, teknolojik veya başka bir dışsal değişme dolayısıyla kısalmasıdır.