Esnek Fiyat

(Flexible price) İktisadi konjonktüre bağlı olarak piyasada arz ve talep değiş­tiğinde dengenin yeniden oluşması için aşağı veya yukarı doğru, anında yöne­lim göstererek uyum sağlayan fiyattır.