Esnek Üretim Sistemi

(Postfordist production system) Bir­birine bir malzeme taşıma ağı ile bağ­lanmış, yarı bağımsız sayısal kontrollü tezgâhlardan oluşan bir sistemdir. Bil­gisayar kontrollü sistemde simülasyon tekniklerinden de yararlanılır.