Esneklik

(Elasticity) Bir değişkenin, diğer bir değişkende meydana gelen küçük bir değişim karşısında gösterdiği tep­kinin derecesini ifade eder. Kavram elastiklik olarak da adlandırılır. De­ğişkenlerden birini X, bu değişken­deki değişmeyi AX, diğer değişkeni Y, Y’deki değişmeyi de AY ile gösterirsek, X’deki küçük bir değişme karşısında Y’nin göstereceği tepkinin derecesi şu formülle hesaplanır ve bulunan değer "esneklik katsayısı” adını alır.

            A Y/Y

E=-------------------

             A X/X

Talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, çapraz talep esnekliği ve arzın fiyat esnekliği en çok kullanılan esneklik kavramlarındandır.