Etkileşimli Pazarlama

(Interactive marketing) Üretici şirket ile tüketici arasındaki iki yönlü iletişi­min kullanıldığı bir pazarlama strate­jisidir. Bu stratejide tüketici üretici ile e-posta ve benzeri araçlarla bağlantı kurabilmektedir.