Etkili Sıklık

(Effective frequency) Bir medya planla­ması aracı olan bu terim etkinlik ölçümün­de kullanılır. Reklam mesajının hedef kit­le üzerindeki etkisinin kaç kez tekrardan sonra ortaya çıktığı konusu 19. yüzyılın son çeyreğinde tartışılmaya başlanmıştır. ABD’li Thomas Smith, bir reklam iletisi­nin etkili olması için, tüketicinin ileti ile 16 kez karşılaşmasının gerekli olduğunu belirtmiştir. 21. yüzyılda ise Herbert Krugman satın alma veya almama kararının verilmesi için ileti ile üç kez karşılaşmanın yeterli olacağını açıklamıştır.