Etkililik

(Effectiveness) Bazen etkinlik kelimesi ile karıştırılan etkililik iş sürecinde, ma­liyetin düşürülmesi ve işlerin zamanında yapılması ile ilgilidir. Peter Drucker, et­kinliği “işleri doğru yapmak” etkililiği ise “doğru işler yapmak” olarak tanımlamış­tı. Etkinlik tek boyutlu bir kavram olarak kabul edilirken etkililik çok boyutludur.