Etkin Piyasa Hipotezi

(Efficient Market Hypothesis) Bu hi­potez, bir piyasada işlem gören değerle­rin fiyatlarının, o değerlere ilişkin elde edilebilir bilgilerin tümünü yansıttığını varsayar. Hipotez, fiyatı belirleyenin alıcı ve satıcılar olduğu varsayımı ile işlemcilerin tüm ulaşılabilir bilgilere aynı anda ve simetrik olarak ulaşabil­diğini öngörür. Bu durumda oluşan fi­yatın da denge fiyatı olduğu kabul edilir.