Etkinlik

(Efficiency) Bu terim gerçekleşen fiili performansın, standart olarak kabul edilen düzeye ne ölçüde yaklaştığını gösterir. Etkinlik, yapılan görevin ne kadar iyi ve ne kadarının yapıldığı ile ilgilidir. Etkinlik söz konusu olduğun­da belirlenmiş bir hedef ve standart vardır ve yönetici hedeften daha fazla­sını beklemez.