EURIBOR

(Euro Interbank Offered Rate) Avrupa para piyasasının en önemli referans faiz oranı, Avrupa’nın önde gelen bankala­rının birbirinden borç aldığında uygu­lanır. 1 haftadan 1 yıl kadar beş değişik vade için hesaplanmaktadır. EURIBOR, swap ve futures işlemlerinin yapılma­sında ve tasarruf mevduatı faiz oranla­rının belirlenmesi sürecinde başlangıç noktasıdır. 1 günlük borçlanmalardaki faiz oranına ise “Eonia” denir.