Eurobond

(Eurobond) Bu menkul değer, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak için uluslararası piya­salarda yabancı para üzerinden satışa sundukları bir uzun vadeli borçlanma türüdür. Hazine’nin dış piyasalarda dolar veya euro cinsinden ihraç ettiği eurobondların değeri, Türkiye’nin eko­nomik performansına göre değişir. Bu değeri dış piyasalardaki gelişmeler de etkileyebilir. Vade genellikle 5 ile 30 yıl arasındadır.

Çoğunlukla sabit faizli olan bu menkul değerlerin faiz kuponları üzerindedir. Anapara ve faiz ödemeleri, ihraç edil­diği döviz türü üzerinden yapılır. Tür­kiye’de yerleşik kişilerin bu yatırım aracını satın almak için bankalarda bir vadesiz döviz tevdiatı hesabı açtırmala­rı gerekir. Eurobondlar, ikinci piyasada geçerli piyasa fiyatları üzerinden elden çıkarılabilir. Türkiye ekonomisinin du­rumu iyileştikçe değer artışından da ya­rarlanmak mümkündür. Ancak yaban­cıların Türkiye’ye bakışının değişmesi veya gelişmekte olan ülkelerdeki olay­lar, bu menkul değerin fiyatını düşüre­bilir. Kurların yatay seyir izlemesi veya liranın değerlenmesi de kazanç düzeyi­ni etkiler. Bu menkul değer ekonomiyi çok iyi izleyen ve dünya ekonomisinde­ki trendlerin farkında olan yatırımcılar için uygundur.