Eve İş Verme Sistemi

(Putting-out system) Almancası “ver­lagsystem” kelimesidir. Özellikle teks­til alanında loncaların yüksek ücret istemlerinden kaçınmak amacıyla 16. yüzyılda başlayan üretim sistemidir. Bu sistemde evde üretilmek üzere mal­zeme verilir. Parça başına ücret yönte­miyle üretimin maliyetinin düşürülme­si amaçlanır.