Evrimci İktisat

(Evolutionary economics) Ekonomik gelişmenin, teknolojik devrimlerin yol açtığı çevrimsel döngülerden çok, fir­maların uyguladığı yeniliklerle gerçek­leştiğini savunan düşünce akımıdır. Bu görüşü savunan iktisatçılar arasında N. Roseberg, R. Nelson, C. Perez ve G. Dosi de vardır.