Ex-Post

(Ex-post) Sona eren dönem sonunda gerçekleşen durumu ifade eder. Hasıla, gelir, harcama, tasarruf ve yatırım gibi ekonomik değerlerin ex-ante değerler­den fazla ya da az olması, yukarı ya da aşağı yönde sapma göstermesi ekono­mik gelişmeyi etkiler. Örneğin, devre sonunda gerçekleşmiş değeriyle stok yatırımlarının dönem içinde tasarla­nan değeri aşması halinde stoklar artar. Ex-Post Tasarruf. (Ex-post saving) Belirli bir dönem sonunda fiilen gerçekleşmiş tasarruf hacmini gösterir. Ex-Post Yatırım. (Ex-post invest­ment) Sermaye mevcudunda belirli bir dönem sonunda gerçekleşmiş artışla­rın değerini tanımlar.