Faaliyet Gelirleri

(Operating revenues) Muhasebede kâ­rın saptanması işlemi, satış gelirleri ile giderlerinin karşılaştırılması ile ortaya çıkar. Mal ve hizmetler satıldığında ya da alıcılara teslim edildiğinde işletme­ye nakit girişi olur veya bir alacak doğar. İşletmeye giren söz konusu para ve ala­caklar o dönemin gelirlerini, diğer bir deyişle satış hasılatını oluşturur. Faa­liyet gelirleri, işletmenin ana faaliyet konusuna ilişkin satışlarından ve diğer işlemlerden sağladığı gelirleri kapsa­maktadır. Faaliyet dışı gelirler ise nor­mal gelir kaynakları dışında elde edilen gelirleri tanımlar.