Faaliyet Giderleri

(Operating expenses) Dönem giderleri diye de tanımlanan faaliyet giderleri, Bu kalemler de genel yönetim giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri şek­linde gruplanır. Faiz giderleri, satılan malın maliyeti ve gelir vergisi gideri bu sınıflamanın içinde yer almaz.