Faaliyet Hacmi

(Volume of operations) Faaliyet hacmi, genel bir kavram olarak, belli bir dönem­de işletme faaliyetlerinin niceliğini ifa­de etmek için kullanılır. Bu anlamda fa­aliyet hacmi satışlar veya üretim hacmi cinsinden ifade edilebilir. Bir işletmede faaliyetlerin bütçelenmesi sürecinin bir bölümü olarak imalat maliyetlerinin bütçelenmesi söz konusu olduğunda, fa­aliyet hacmi maliyet tahminleri için bir başlangıç noktası oluşturur.