Faaliyete Dayalı Yönetim

(Activity based management) Bir işin kârlılığının artışını sağlayacak şekilde yönetilmesini tanımlayan bir terimdir. Bu yönetim modelinde faaliyetlere göre maliyetleme bilgileri esas alınarak başa­rı değerlemesi ölçütleri belirlenir. Bir fa­aliyet, diğeri ile bağlantılı bir şekilde ele alınır. Değer yaratmayan faaliyetlere son verilmesi kârlılığa katkıda bulunur.