Fabrika

(Factory) İşgücünün istihdam edilerek ve makine veya teknik yöntemler kul­lanılarak girdilerin ve ara mallarının diğer bir mal haline dönüştürüldüğü mekândır.