Fabrika Satış Mağazası

Fabrikanın yanında veya yakınında bu­lunan ve üretici şirketin mallarının dü­şük fiyatla satıldığı işyeridir. Nakliye ve benzeri giderler yapılmadığı için kalite­li ürünler de perakendecideki fiyatlar­dan daha düşük düzeyde satılabilir. Bu mağazaları “fabrika outleti” de denir.