Faiz Arbitrajı

(Interest rate arbitrage) Sermayenin, düşük faiz oranlarının geçerli olduğu ülkeden yüksek faiz oranlarının geçerli olduğu ülkeye götürülmesi ile elde edi­len kazançtır.