Fakirlik Kısır Döngüsü

(Vicious circle of poverty) Ülkelerin yoksulluk nedenleri konusunda geliş­tirilen modellerden biridir. Buna göre, dairesel hareket düşük gelir düzeyi ile başlar. Gelirler az olduğu için tasarruf­lar ve talep de düşüktür. Hem tasarruf azlığı hem de talep düşüklüğü yatırımları olumsuz yönde etkiler. Yatırımların düşüklüğü yeterli sermaye birikimini engeller. Bu nedenle de verimlilik dü­şük düzeyde kalır. Böylece ilk baştaki düşük gelir düzeyine ulaşılmış, kısır döngü tamamlanmış olur. Döngü düşük gelir düzeyinden başlamakta, sürecin kendi kendisini yeniden üretmesiyle yine aynı noktaya gelinmektedir.