Faktör Arz Esnekliği

(Factor supply elasticity) Faktör ar­zındaki göreli değişimin faktör fiyatın­daki göreli değişime oranıdır. Faktör arzının faktör fiyatlarına karşı duyarlı­ğının ölçüsüdür.