Faktör Arzı Fonksiyonu

(Factor supply function) Faktör arzı, ekonomik karar birimlerinin sahip ol­dukları üretim faktörlerini hangi mik­tarlarda ve hangi fiyattan satmaya razı olduklarını gösteren davranışlar olarak tanımlanabilir. Faktör arzı fonksiyonu, diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu bir durumda ekonomik karar birimlerinin satmak istedikleri üretim faktörü mik­tarı ile fiyatı arasındaki ilişkiyi gösterir.