Faktör Gelirleri

(Factor incomes) Üretim faktörlerinin üretim sürecine katılmaları sonucunda elde ettikleri gelirlerdir. Emekçiler üc­ret, sermaye sahibi faiz, toprak sahibi rant ve teşebbüs sahibi kâr elde eder. İlk üç faktöre giden gelirler belirli, müte­şebbisin geliri ise belirsizdir.