Faktör Maliyeti

(Factor cost) Tüketici tarafından bir mal için ödenen fiyattan, kamu otori­telerinin aldığı vergi, resim ve benzer­lerinin çıkarılmasından sonra ulaşılan değerdir. Vergiler çıkarıldıktan son­ra bulunan değer üretim faktörlerine ödenmektedir.