Faktoring

(Factoring) İşletmelere vadeli satışla­rının bedelini vadesinden önce tahsil imkânı veren bir finansman hizmetidir. Faktoring kuruluşu, vadeli satış yapmış işletmenin fatura edilmiş alacaklarını peşin bedelle ve bir ıskonto oranı uygu­layarak satın alır, vadesi geldiğinde ala­cağı kendisi tahsil eder.