Farklılaştırma

(Differentiation) Pazarlama sürecinde farklılaştırma “performans, dayanıklı­lık, tasarım ve stil” konularında yapılan değişiklik ile sağlanır. Hizmet farklı­ iletişim becerileri de farklılaştırma­da önemli bir rol oynar. Bu konuda son faktör imajdır. Semboller, yazılı ve gör­sel iletişim araçları, atmosfer ve etkin­likler, müşterinin ürünü daha farklı bir şekilde algılamasını sağlar.