Farklılık Yönetimi

(Management of diversity) Yaş, cin­siyet, din, inanç, etnik köken ve kişilik gibi farklı yönleri bulunan insanların tek bir çatı altında çalışmaları duru­munda farklılık yönetimi önem kazanır. Bu tür işyerlerinde yönetici ekip, farklı­lığın ortaya çıkardığı sorunları çözmeyi ve bu farklılıktan mümkün olan ölçüde yarar sağlamayı amaçlar.