Fason

(Contract manufacturing) Bir mal ya da hizmetin tümünün ya da bir bölü­münün bir ana firma tarafından, bağ­lantıda bulunduğu yan firmaya sipariş edilmesi ve malın bu firma tarafından verilen standartlara uygun şekilde üre­tilmesi fason imalattır. Fason imalatı yapan firma, ana firma ile aralarındaki anlaşmaya göre, malın girdilerinin bir bölümünü ya da tümünü ana firmadan sağlayabilir. Fason mamuller, malı ıs­marlayan firmanın istediği modellerde ve istediği özellikleri taşıyacak biçimde imal edilir. Bu bakımdan, kalite kont­rolü genellikle malı ısmarlayan firma tarafından yapılır. Ismarlayan firma, üretilen malları kendi markası ile satışa sunar. Ismarlayan firma yabancı bir ül­kede ise fason imalat yapan firma malı teslim için ihracat yapmak zorunda ka­lacaktır. Bu işleme fason ihracat denir.