Fason Üretim Anlaşması

(Subcontracting agreements) Bir fir­ma adına bir başka firmanın mal üreti­minde bulunması sürecini tanımlayan bir terimdir. Üretim ana firmanın tali­matlarına ve istediği kalite standartla­rına uygun olmak zorundadır. Mal veya hizmet üretimi için yapılan bu anlaş­malardan esas kazançlı çıkan, üretim için talimat veren firmadır.